Tanulóink fejlődésének nyomon követése a középiskolák 2016. évi adatai alapján

 

  A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 81.§ -a értelmében a középfokú iskolák minden év október 31-éig értesítik az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. 

Tanulóink teljesítményei


2014-ben végzett tanulók

Általános iskolai eredményeihez képest

sokat javított (1,0-nél többet)

kicsit javított (0,5-1,00 között)

megtartotta az átlagát (0,5-nél kevesebbet rontott illetve javított)

kicsit rontott (0,5-1,0 között)

sokat rontott (1,0-nél többet)

 

9. évfolyamon (2015-ben)

1

4

61

20

5

 

10. évfolyamon (2016-ban)

2

5

43

31

9

 

 

2015-ben végzett tanulók

Általános iskolai eredményeihez képest

sokat javított (1,0-nél többet)

kicsit javított (0,5-1,00 között)

megtartotta az átlagát (0,5-nél kevesebbet rontott illetve javított)

kicsit rontott (0,5-1,0 között)

sokat rontott (1,0-nél többet)

9. évfolyamon (2016-ban)

2

1

45

25

7

 

 Összegzés: 

A kiértékelt eredményekből megállapíthatjuk, hogy az általános iskolai eredményéhez képest a tanulók több mint felének (55%) alig változott a tanulmányi átlaga a 9. és 10. évfolyamon.  

Összességében tehát tanulóink többsége elegendő illetve biztos tudást, megfelelő alapot szerzett iskolánkban.  

További célunk a sokat rontó tanulók arányának csökkentése.


Tanulóink fejlődésének nyomon követése a középiskolák 2015. évi adatai alapján (2015-2016. tanév) dokumentum letöltése

Kiegészítő információk