Ének-zene képzés az iskolánkban

Elsőként Szegeden...

        „Legyen a zene mindenkié!”  /Kodály/

A Rókusi Iskola első énekes osztálya 1954-ben indult útjára. A mindennapos énekórákkal Kodály álma, az „Éneklő Magyarország” egy kis szigete költözött az iskola falai közé. A cél a zene megszerettetése volt, hogy vele a gyermekek érzékeny, művészeteket ismerő és élvező fiatalokká váljanak. Néhány éven belül megalakultak a gyermekkórusok is. Az egyéni képességfejlesztés fontos lehetősége, a hangszertanulás is megkezdődött az iskolában.

Az elődök – Kalmár Ferencné, Stróner Ferencné, Czakóné Forgách Gabriella, Acsai Gabriella, Vas Irén, Baricz Zsoltné - áldozatos munkájának, türelmének, szeretetének köszönhető, hogy a tagozat ma is élő, fontos oktató-nevelő egysége iskolánknak. Jelenleg a Kicsinyek Kórusának Kádas Judit, a Rókus Gyermekkarnak Dr. Liptákné Klement Ágnes a vezetője.

Az énekórák legfontosabb célja a tiszta, egyszólamú és többszólamú éneklés. Ehhez az út, a „tiszta forrás”on, vagyis a népdalokon keresztül vezet.  A gyermekjátékok és népszokások dallamai, szövegei népi hagyományaink megismerésében segítenek. Az első négy évfolyamon minden gyermek megismerkedik a furulyával. A többi hangszer tanulására a zeneiskolákban nyílik lehetőség. A gyermekek ritmuskészségének és kifejezőképességének fejlesztését segíti az alsó évfolyamok néptáncórája.

A zenei írás- és olvasás készségének kialakítása folyamatos munka. A művészi élményszerzésnek fontos eszköze a zenetörténet nagy mesterműveinek meghallgatása, éneklése, előadása.

A Szegedi Tankerület egyetlen emelt szintű ének-zene oktatásban részesülő tanulóiból álló két kórus évente kb. 190 fővel működik, heti 2, illetve 1 énekkari órával, 3 szólampróbával, 1 kamarakórus próbával, 1 óra zenei foglalkozással. Feladatuk a folyamatos hangképzés, tiszta intonáció, többszólamú éneklési-és halláskészség fejlesztés. A kórusok repertoárja a népdaloktól a kortárs zenéig minden stíluskorszakot felölel. Az igazi többszólamú éneklés az énekkari foglalkozásokon valósul meg. A Kicsinyek Kórusa három, majd a Rókus Gyermekkar négy osztályt egyesít. A nagy türelemmel kigyakorolt kórusművek megszólalása igazi csúcspontjai éves munkájuknak. A munkát kiegészíti a ének órán a furulya-metallofon, testnevelés órába ágyazott néptánc oktatás.

Szerepléseket vállalunk megyei, városi, tankerületi, iskolai ünnepségeken, megmérettetünk az Éneklő Ifjúság hangversenyen. 2017-ben az Év Kórusa lett Rókus Gyermekkar. A kórustagok a kóruséneklés örömét átélhetik művészi önkifejezésére alkalmas ünnepségeken, hangversenyeken kiegészítve saját zenei kisérettel, táncbetétekkel. A komplex művészeti nevelés révén a tanulók az átlagosnál magasabb zenei műveltséggel, gazdag szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrenddel rendelkeznek, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá válik.

Olvassa tovább a a bemutatkozást Elsőként Szegeden...

Karácsonyi hangverseny 2017-ben

Az "Ó" évet 2017-ben is egy nagyon meghitt karácsonyi hangversennyel zárta iskolánk. Az ének tagozatos osztályok karácsonyi dalokkal, hangszeres előadásokkal és versekkel kedveskedtek a megjelent szülőknek, az iskola tanulóinak és tanárainak. A műsor végén közös éneklésre hívta a kórus a jelenlévőket. Ezekkel a képekkel kívánunk mindenkinek békés, boldog ünnepeket!

 karacsony2017


 


 Kattints a további képekért!

Bővebben: Karácsonyi hangverseny 2017-ben

Kodály emlékhangverseny

Iskolánk felső tagozatos kórusa Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékhangversenyen szerepelt 2017. november 30-án a Szent-Györgyi Albert Agórában, melyet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szeged Városi Kórusegyesület szervezett. A Rókus Gyermekkar két Kodály Zoltán művet adott elő, a Villő (Zoborvidéki böjti szokás) és a Gergely-járás (Magyar iskolásfiúk nótái szerint) című kórusműveket. Gergely-napi köszöntő verssel közreműködött Sóti Igor 6. osztályos tanuló. Vezényelt: Dr. Liptákné Klement Ágnes. 

korus kodaly

korus kodaly2

A Facebook albumban további képek találhatóak.


A Youtube csatornánkon megtekinthető a szereplésről készült mindhárom felvétel. 

 


Hófehérke és a 3.a osztály

Az Országos Gyermekmentő Szolgálat pályázatot írt ki "Kiemelt érdeklődés a zene és a művészetek iránt" címmel.  A pályázatot iskolánk 3.a. osztálya nyerte meg. Nyeremény: 29 darab színházjegy a Hófehérke és a Hét törpe című zenés-táncos előadásra Budapestre az Erkel Színházba. A pályázatot megírta: Kádas Judit ének-zene tanárnő 

juci3

juci2

Megyei Népdaléneklési Verseny 2017

A 2017. május 30-án rendezett Megyei Gedói Népdaléneklési versenyen a 4-5-6. osztályosok kategóriájában Györgyi Eszter 4.a osztályos tanuló I. helyezést ért el.

Felkészítő tanára: Kádas Judit 

juci

Tavaszi hangverseny

 

„ Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út.
De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig
élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem
virágos réteken.”
Kodály Zoltán


Iskolánk ének-zene tagozatának 

Tavaszi hangversenye és táncbemutatója

2017. május 31-én került megrendezésre.

 

A felvételt köszönjük Meszlényi Jánosnak!


IMG 2910 

IMG 2911V

 

Éneklő Ifjúság beszámoló

2017. április 21-én került megrendezésre a Csongrád megye ének-zene tagozatos iskoláinak Éneklő Ifjúság minősítő hangversenye. A rendezvénynek a hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola adott helyt. A megye három alsó tagozatos és négy felső tagozatos kórusa lépett fel a hangversenyen. A kórusok szereplését három tagú zsűri minősítette. 

A kórus Arany diplomával minősítést nyert el, valamint meghívást kapott a Gálahangversenyre, melyen az Éneklő Ifjúság hangversenyen legjobban szereplő kórusok léphetnek fel. 

eneklo ifjusag 2017v

Bővebben: Éneklő Ifjúság beszámoló

Kiegészítő információk