Rókusi Általános Iskola
fogadóórák rendje

 A nevelők a megjelölt napokon du. 17.00 órától 18.00 óráig tartanak fogadóórát a feltüntetett termekben.

A fogadóórák beosztását tartalmazó dokumentum letölthető.

2017. október 2.,    november 6.,    december 4.,   
2018. március 12.,    április 16.,    május 14.
     
NEVELŐK NEVE: tantárgy / osztály / csoport Fogadóórák helye:
     
Baloghné Báló Mónika 1.C tornacsarnok emelet
Bánfalvi Csaba 8.E, testnevelés tanári szoba
Betyár-Gálik Eszter 4.B ének, vizuális kultúra, 1.C napközi tornacsarnok emelet
Császár Hajnalka 5.B,rajz, 2.B napközi földszint 3.
Csikós Ignác 4.B I. e. 26.
Dávidné Szabó Éva 1.B technika földszint
Dr. Tariné Matus Ildikó 1. E földszint 1.
Dr. Tímárné Eördögh Kornélia 2.C napközi technika emelet
Dr. Végváriné Tankó Edit kémia, matematika Kémia - I. e. 36.
Fekete Tamás 7.B, 1.E napközi földszint 1.
Guba Pál testnevelés tanári szoba
Hódossyné Pertics Erzsébet 4. A technika emelet
Huller Ágnes 1.A napközi, testnevelés földszint 2.
Kókai Gyula tanulószoba igazgatói iroda
Lakatosné Pék Klára 6. B, matematika, számítástechnika Matematika - I. e. 39.
Markó Teodóra 4.E napközi, természetismeret, biológia földszint 9.
Marosiné Köntés Ibolya 7. A, matematika, fizika Fizika - II. e. 58.
Mészárosné Balogh Ágnes 6. A, földrajz, biológia Földrajz - I. e. 37.
Nagy Zsuzsanna 4. E földszint 9.
Nagyné Tóth Andrea biológia, természetism., technika, erkölcstan Biológia - I. e. 38.
Németh Szilvia földrajz, könyvtár könyvtár
Nyulászné Köböl Noémi 2.B földszint 3.
Ruszné Rácz Ildikó Rajz Rajz - II. e. 51.
Sajgó Erzsébet 3.B I. emelet 34.
Sári Gábor testnevelés, 3.B napközi I. emelet 34.
Szikoráné Duba Ida matematika igazgató-helyettesi iroda
Szkiváné Bencsik Márta 1. A földszint 2.
Szkupeny Anita pedagógiai asszisztens tanári szoba
Tamás Ildikó 4.A napközi, tánc tornacsarnok emelet
Törteli Ervin 7.C, matematika, számítástechnika SZT2 II. e. 57.
Vincze Hajnalka 5.E, matematika, fejlesztés Matematika - I. e. 39.
     
     
2017. október 9.,    november 13.,    december 11.,   
2018. március 5.,    április 9.,    május 7.
     
NEVELŐK  NEVE: tantárgy / osztály / csoport Fogadóórák helye:
     
Acsai Györgyné 4.C napközi, magyar földszint 8.
Bártfai Imréné                       3.A I. em. 48-49.
Bátai Helga angol tanári szoba
Békési Zoltánné angol tanári szoba
Bernula Ildikó angol tanári szoba
Cseténé Tasnádi Judit angol tanári szoba
Degovics Gáborné 8.B testnevelés, tanulószoba tanári szoba
Dr. Liptákné Klement Ágnes ének Ének - II. e. 50.
Dukics Irén Katalin magyar Magyar 1. - II. e. 55.
Fodorné Dóda Katalin 6.C, történelem Történelem - II. e. 52.
Gyömbér Szilvia angol, német tanári szoba
Gyuris Annamária angol, 3.E napközi tanári szoba
Havasiné Hel Edit 2.A napközi, magyar földszint 7.
Hegyi Edit 7.E, magyar, történelem Magyar 2. - II. e. 56.
Herédiné Szűcs Ildikó 8.C, technika, hon-és népismeret rajz terem II. e. 51.
Jankovichné Virányi Mariann 6.E, biológia, természetism., tech., etika Biológia - I. e. 38.
Kádas Judit ének Ének - II. e. 50.
Kajári Anita 5.C, magyar, történelem Magyar 2. - II. e. 56.
Kocsis Katalin pedagógiai asszisztens tanári szoba
Korom Bettina napközi 3.A I. em. 48-49.
Kószó Gabriella 2.E földszint 4.
Kővágó Rita 3.C napközi, magyar Magyar 2. - II. e. 56.
Kürtiné Mészáros Adrienn 3.C  földszint 6.
Lengyelné Domány Anikó természetismeret igazgató-helyettesi
Martonosiné Koczor Mónika 8.A, matematika tanári szoba
Mihály Ágnes 2.A földszint 7.
Móró Krisztina német tanári szoba
Nagy-Grácsik Emese 2.C technika emelet
Schädtné Simon Andrea 4.C földszint 8.
Soós Tamás 2.E napközi, testnevelés tanári szoba
Szanka Éva történelem, könyvtár könyvtár
Teleki Zsuzsanna 3.E tornacsarnok emelet
Tóthné Franczia Beáta 3.E , nyelvtan igazgató-helyettesi iroda
Tóthné Lukács Katalin angol tanári szoba
Varga Imola 1.B napközi, angol földszint 6.
Varjasi Istvánné 5.A, német, testnevelés tornacsarnok emelet

Kiegészítő információk