Az ének-zene tagozat mellett iskolánk másik fő profilja az idegen nyelvek emelt szintű oktatása.

Iskolánkban két idegen nyelv között lehet választani: angol ill. német.

Mindkét nyelvet első osztálytól, játékos módszerekkel oktatjuk, célunk a használható nyelvtudás biztosítása.

A 4. osztálytól a gyerekek sávokban tanulják a nyelvet. Függetlenül attól, hogy melyik osztályba járnak (B, C, E) heti 3 vagy 5 órában  tanulhatják a nyelvet.

Az angol nyelv fontossága mellett nem kell érvelnünk. Viszont tény, hogy nagyon sok angol tagozatos diákunk panaszkodik a középiskola kezdetén, hogy mennyire nehéz az angol után a német nyelv. Számos középiskolában pedig csak ezt a két nyelvet tanulhatják. Mi mindent megteszünk a német nyelv támogatása mellett, hiszen Európában és különösen az Unióban még mindig fontos nyelv, a magyar munkaerőpiacon sokat jelent ismerete. 4. osztálytól ezért németből is biztosítani kívánjuk a csoportbontást, a nyelv iránt fogékony és szorgalmas diákok heti 5 órában tanulhatják a nyelvet, a többiek heti 3.

Köztudott, hogy a német nyelv igen bonyolult, viszont ha a kisdiák első osztálytól tanulja játékos módszerekkel, mondókákkal, lassú tempóban, akkor az angolt később már nagyon könnyedén veszi és gyors ütemben képes elsajátítani.

Iskolánkban az a gyerkek az alábbiak szerint részesülnek nyelvoktatásban:

- 1-2. osztályban heti egy órában angol, ill. német dalokon, egyszerű lexikákat tanító feladatokon keresztül tanulnak, természetesen csak hallás utáni értés, ismétlés van, írás-olvasás nélkül.

3. osztályban már heti 2 órában, ekkor már írnak, olvasnak, szótáraznak idegennyelven.

A gyerekek 3. osztály év végén szintfelmérőt írnak, ennek eredménye alapján soroljuk be őket 4. osztálytól szintezett csoportokba. A szintfelmérő idegen nyelvi ismereteket és emellett magyar nyelvű feladatokon keresztül logikát és szövegértést mér.

4. osztálytól a tagozatosak heti 5, az általános tantervűek heti 3 órában tanulnak idegen nyelvet. A tananyag minden csoportban hasonló, eltérés a haladási ütemben ill. választott módszerekben van, igyekszünk a csoportok képességeihez alkalmazkodni.

 

 Iskolánk diákjai közül minden évben sokan felvételiznek sikerrel emelt szintű idegen nyelvi gimnáziumi osztályokba, nyolcadik osztályban egyre többen megszerzik az alapfokú nyelvvizsgát, néhányan a középfokút is. Nyelvtagozatosaink sikeresen szerepelnek a városi szépkiejtési, szótárhasználati és nyelvi versenyeken.

 A 2015/16-os év nyelvi sikereiről

A 2016/17-es tanév nyelvi sikereiről

Kiegészítő információk