Idegennyelvi mérés 2018 - Rókusi Általános Iskola, Szeged
  Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összeredmény Megfelelt minősítést szerzett tanulók aránya %-ban (akik a min. 60%-ot elérték)
6. évfolyam - Angol 66% 74% 70% 75% (69 tanuló a 92-ből)
6. évfolyam - Német 79% 84% 82% 100% (15 tanuló)
8. évfolyam - Angol 78% 73% 75% 74% (56 tanuló a 76-ból)
8. évfolyam - Német 73% 85% 79% 92% (12 tanuló a 13-ból)

 A mérés eredményeinek öszzehasonlítását az országos kiértékelést követően 2019 április táján tudjuk közölni.

Idegennyelvi mérés 2017 - Rókusi Általános Iskola, Szeged
  Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összeredmény iskolánkban
Országos átlag (összeredmény)
6. évfolyam - Angol 68% 79% 74% 73,25%
6. évfolyam - Német 79% 84% 82% 70,03%
8. évfolyam - Angol 79% 86% 82% 70%
8. évfolyam - Német 46% 55% 51% 55,25%

 

Az eredmények tekintetében elmondható, hogy hatodik évfolyamon, hogy a hatodik évfolyamon mindkét nyelvből az országos átlag felett teljesítettek tanulóink.

A nyolcadik évfolyam németeseinek átlaga kissé alatta van az országos eredményeknek. Ennek több oka is van:

Ez volt az utolsó olyan évfolyam, ahol az énekesek még tanulhattak német nyelvet, viszont ez ütközést jelentett az énekkari órákkal. ezért ők csak heti 3 órában tanulhatták a nyelvet. Kísérleti jelleggel létrehoztuk a 3+2-es csoportot: az ének tagozatosok és a gyengébb tanulók 3 órában tanulták, az ügyesebbek kaptak még heti 2 szakköri órát. Sajnos ez a rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket; a két csoport között nagyon nagy lett a tudásbeli szakadék, az órák csak állandó differenciálással működtek.

Ezért fordult elő, hogy ha egyénileg vizsgáljuk az eredményeket, voltak, akik 90% felett teljesítettek, míg jó néhány tanuló csak 20-30% között.

Sikerként könyvelhetjük el azonban, hogy a +2 órás diákok közül mindenkit felvettek a Deák Ferenc Gimnázium, ill. a Tömörkény Gimnázium német speciális osztályába, aki ezt jelölte meg első helyen.

 

Kiegészítő információk