Pedagógusaink
   
Név Szak, beosztás
Baloghné Báló Mónika tartósan távol (kisbabájával gyesen)
Bánfalvi Csaba testnevelő, osztályfőnök 5.B
Bártfai Imréné tanító, osztályfőnök 4.A
Bátai Helga Ágnes angol nyelvtanár
Békési Zoltánné angol nyelvtanár
Berényiné Ale Krisztina
ének-zene tanár
Bernula Ildikó angol nyelvtanár
Betyár-Gálik Eszter tanító, osztályfőnök 1.A
Császár Hajnalka tanító, rajztanár, osztályfőnök 6.B., napközi vezető 3.B
Cseténé Tasnádi Judit angol nyelvtanár
Csikós Ignác tanító,osztályfőnök 3.A
Dávidné Szabó Éva tanító, osztályfőnök 2. B
Degovics Gáborné testnevelő, osztályfőnök 5.E, tanulószoba vezető
Dukics Irén Katalin magyar nyelv és irodalom
Fekete Tamás természetismeret, biológia, osztályfőnök 8.B, napközi 2.E
Fodorné Dóda Katalin magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 7.C
Guba Pál testnevelő, osztályfőnök 5.C
Gyömbér Szilvia angol, német nyelvtanár
Gyuris Annamária angol nyelvtanár, olasz nyelvtanár
Havasiné Hel Edit magyar nyelv és irodalom, napközi vezető 3.A
Hegyi Edit magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 8.E
Herédiné Szűcs Ildikó technika, hon- és népismeret,
Hódossyné Pertics Erzsébet tanító, osztályfőnök 1.B
Huller Ágnes testnevelő, napközivezető 2.A
Jankovichné Virányi Mariann biológia, technika, erkölcstan, természetismeret, osztályfőnök 7.E
Kajári Anita magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 6.C
Kókai Gyula intézményvezető
Korom Bettina tanár,napközi vezető 4.A
Kószó Gabriella tanító, osztályfőnök 3.E
Kovács Katalin Judit matematika, fizika
Kővágó Rita magyar nyelv és irodalom, napközi vezető 4.C
Kürtiné Mészáros Adrienn tanító, angol nyelv, osztályfőnök 4.C
Lakatosné Pék Klára matematika, számítástechnika, osztályfőnök 7.B
Lengyelné Domány Anikó intézményvezető-helyettes, biológia 
Dr. Liptákné Klement Ágnes ének-zene, kórusvezető
Marosiné Köntés Ibolya intézményvezető-helyettes, matematika, fizika,
Martonosiné Koczor Mónika matematika
Megyesi Beáta könyvtár, történelem
Mészárosné Balogh Ágnes természetismeret, biológia, földrajz, osztályfőnök 7.A
Molnár Edit tanító, nyelv- és beszédfejlesztő tanár, napközivezető 1.E
Molnárné Horváth Henriett Mária tanító, vizuális műveltségterület, napközivezető 1.A
Móró Krisztina német nyelvtanár
Nagy-Grácsik Emese tanító, osztályfőnök 3.C
Nagy Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 1.E
Nagyné Tóth Andrea biológia, technika, etika, természetismeret, osztályfőnök 5.A
Nyulászné Köböl Noémi tanító, osztályfőnök 3.B, fejlesztőpedagógus
Sajgó Erzsébet tanító, osztályfőnök 4.B
Sári Gábor Zsigmond testnevelő, napközi vezető 4.B
Soós Tamás János testnevelő, napközi vezető 3.E
Schädtné Simon Andrea tanító, osztályfőnök 1.C
Szanka Éva könyvtár, történelem
Szkiváné Bencsik Márta tanító, osztályfőnök 2. A
Tamás Ildikó tánc, napközivezető 2.C
dr. Tariné Matus Ildikó tanító, osztályfőnök 2.E
Teleki Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 4.E
dr. Tímárné Eördögh Kornélia tanító, napközivezető 1.C
Tóth Enikő iskolapszichológus fogad a köv. időpontokban
Tóthné Franczia Beáta intézményvezető-helyettes, tanító
Tóthné Lukács Katalin angol nyelvtanár
Törteli Ervin matematika, számítástechnika, osztályfőnök 8.C
Varga Imola angol nyelv, tanító, napközivezető 2.B
Varjasi Istvánné német nyelvtanár, testnevelő, osztályfőnök 6.A
dr. Végváriné Tankó Edit matematika, kémia
Vincze Gabriella Erzsébet tanító, népművelés szakkolégium, osztályfőnök 2.C
Vincze Hajnalka matematika, fejlesztő pedagógus,osztályfőnök 6.E

Kiegészítő információk