Pedagógusaink
   
Név Szak, beosztás
Acsai Györgyné magyar nyelv és irodalom,napközi vezető 4.C
Baloghné Báló Mónika tanító, osztályfőnök 1.C
Bánfalvi Csaba testnevelő, osztályfőnök 8.E
Bártfai Imréné tanító, osztályfőnök 3.A
Bátai Helga Ágnes angol nyelvtanár
Békési Zoltánné angol nyelvtanár
Bernula Ildikó angol nyelvtanár
Betyár-Gálik Eszter ének, vizuális kultúra 4.B, napközi vezető 1.C
Császár Hajnalka tanító, osztályfőnök 5.B., napközi vezető 2.B
Cseténé Tasnádi Judit angol nyelvtanár
Csikós Igánc tanító,osztályfőnök 4.B
Dávidné Szabó Éva tanító, osztályfőnök 1. B
Degovics Gáborné testnevelő, osztályfőnök 8.B, tanulószoba vezető
Dukics Irén Katalin magyar nyelv és irodalom
Fekete Tamás természetismeret, biológia,
Fodorné Dóda Katalin magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 6.C
Guba Pál testnevelő
Gyömbér Szilvia angol, német nyelvtanár
Gyuris Annamária angol nyelvtanár, napközi vezető 3.E
Havasiné Hel Edit magyar nyelv és irodalom, napközi vezető 2.A
Hegyi Edit magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 7.E
Herédiné Szűcs Ildikó technika, hon- és népismeret, osztályfőnök 8.C
Hódossyné Pertics Erzsébet tanító, osztályfőnök 4.A
Huller Ágnes testnevelő, napközivezető 1. cs.
Jankovichné Virányi Mariann biológia, technika, erkölcstan, természetismeret, osztályfőnök 6.E
Kádas Judit kórusvezető, ének-zene
Kajári Anita magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 5.C
Kókai Gyula intézményvezető
Kóródi Kitti iskolapszichológus
Korom Bettina tanár,napközi vezető 3.A
Kószó Gabriella tanító, osztályfőnök 2.E
Kővágó Rita magyar nyelv és irodalom, napközi vezető 3.C
Kürtiné Mészáros Adrienn tanító, angol nyelv, osztályfőnök 3.C
Lakatosné Pék Klára matematika, számítástechnika, osztályfőnök 6.B
Lengyelné Domány Anikó intézményvezető-helyettes, biológia 
Dr. Liptákné Klement Ágnes ének-zene, kórusvezető
Markó Teodóra biológia, természetismeret, napközi vezető 4.E
Marosiné Köntés Ibolya matematika, fizika, osztályfőnök 7.A
Martonosiné Koczor Mónika matematika, osztályfőnök 8.A
Mészárosné Balogh Ágnes természetismeret, biológia, földrajz, osztályfőnök 6.A
Mihály Ágnes Marianna tanító, osztályfőnök 2.A
Móró Krisztina német nyelvtanár
Nagy-Grácsik Emese tanító, osztályfőnök 2.C
Nagy Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 4.E
Nagyné Tóth Andrea biológia, technika, etika, természetismeret
Németh Szilvia könyvtár, földrajz
Nyulászné Köböl Noémi tanító, osztályfőnök 2.B, fejlesztőpedagógus
Sajgó Erzsébet tanító, osztályfőnök 3.B
Sári Gábor Zsigmond testnevelő, napközi vezető 3.B
Soós Tamás János testnevelő, napközi vezető 2.E
Schädtné Simon Andrea tanító, osztályfőnök 4.C
Szanka Éva könyvtár, történelem
Szikoráné Duba Ida intézményvezető-helyettes, matematika
Szkiváné Bencsik Márta tanító, osztályfőnök 1. A
Tamás Ildikó tánc, napközivezető 13. cs.
dr. Tariné Matus Ildikó tanító, osztályfőnök 2.E
Teleki Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 3.E
dr. Tímárné Eördögh Kornélia tanító, napközivezető 2.C
Tóthné Franczia Beáta intézményvezető-helyettes, tanító
Tóthné Lukács Katalin angol nyelvtanár
Törteli Ervin matematika, számítástechnika, osztályfőnök 7.C
Varga Imola angol nyelv, tanító, napközivezető 1.B
Varjasi Istvánné német nyelvtanár, testnevelő, osztályfőnök 5.A
dr. Végváriné Tankó Edit matematika, kémia
Vincze Hajnalka matematika, fejlesztő pedagógus,osztályfőnök 5.E

Kiegészítő információk