AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ SZAKKÖRÖK

NYELVI SZAKKÖRÖK

NYELVVIZSGA ÉS FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ foglalkozások  angol és német nyelvből

 

Nyolcadikos nyelvtagozatos diákjainknak felvételi és nyelvvizsga-előkészítő ingyenes szakkört szervezünk. Azok, akik szorgalmasan felkészülnek rá, tavasszal Társalkodó alapfokú komplex vizsgát tehetnek (a legszorgalmasabbaknak több évfolyamon már a középfokú is sikerült). A heti rendszerességű foglalkozásokon a diákok tematikusan felkészülnek a szóbeli és írásbeli vizsga feladattípusaira, a vizsga közeledtével kihelyezett vizsgáztatóknál "próbavizsgákon" keresztül készülnek a megmérettetésre. Bár az általános iskola után, általában 1-2 éven belül diákjaink megszerzik a középfokú nyelvvizsgát is, mégis úgy érezzük, hogy rutinszerzés és elismerés szempontjából hasznos lehet, ha az általános iskola éveit is egy sikeres nyelvvizsgával zárják. Az új oktatási törvénytervezet érvénybelépésével pedig majd kéttannyelvű középiskolai osztályba is csak az jelentkezhet, aki alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

.

ANGOL szakkör az ének-zene tagozatos gyermekeknek

Az 1-3. évfolyamon az ének tagozatot választóknak is biztosítjuk a nyelvtanítást 1-2. évfolyamon heti egy, 3. évfolyamon heti két órában. (Ezek az óraszámok megegyeznek a nem ének-zene tagozatos gyermekek nyelvóráinak számával.)

ANGOL SZAKKÖR 6-8. osztály német nyelvet tanuló diákjainknak

Az angol nyelv alap ismerete elengedhetetlen. Vannak viszont, akik megfontoltan a németet választották első idegen nyelvként, hiszen a német után egy másik idegen nyelv elkezdése nem jelent gondot. (Azok, akik az egyszerűbb  - kevésbé nyelvtani magoláson alapuló -,  angollal indítanak ezzel ellentétben gyakran panaszkodnak arról, hogy nagyon nehéz a második idegen nyelvvel barátkozni, boldogulni.) Németeseinket szeretnénk segíteni azzal, hogy még az általános iskolai éveik alatt legyen lehetőségük megismerkedni az angol nyelv alapjaival is. Bízunk benne, hogy így könnyebben kezdik majd a középiskolai angoltanulást. Természetesen, mint minden szakkörünk, ez is térítésmentes!

NÉMET szakkör angolosoknak

 

6. osztálytól lehetőség van második idegen nyelvként a németet is tanulni angol mellett. A gimnáziumokban ezzel könnyebb lesz majd két idegen nyelvet tanulniuk. Aki a németet heti két órában három éven át tanulja - követjük a tagozatosok tanmenetét-, 8. osztály végére az alapszintű társalgást sajátítják el. 

OLASZ SZAKKÖR 6-7. évfolyamosok számára

A szakkört azoknak a gyermekeknek tartjuk, akik első osztálytól az olasz nyelvet választották idegen nyelvként. A közoktatási törvény változása miatt azonban 4. évfolyamtól már nem tanulhatják ezt a nyelvet. Ők a heti 3 óra angol mellett, heti egy-két órában, szakköri keretek között folytatják a megkezdett olasz tanulmányaikat.

 

TERMÉSZETISMERET ÉS BIOLÓGIA SZAKKÖRÖK

Azokat a lelkes és tehetséges tanulókat várjuk, akiket érdekel a természet és a biológia, szívesen végeznek kutatómunkát és tevékenyen hozzájárulnak környezetük védelméhez. A játékos délutáni foglalkozásokon az ismeretbővítés mellett a természettudományos gondolkodást formáló feladatokat végzünk. Arra törekszünk, hogy fejlődjön a gyerekek megfigyelőképessége, erősödjön a tapasztalati úton való ismeretszerzése és különböző tanulási technikákat ismerjenek meg.Munkánk során az egyéni differenciálás mellett erősítjük az együttműködésen alapuló csapatmunkát is.

Fontos célkitűzésünk, hogy tanítványaink örömmel vegyenek részt a szakköri munkában, lelkesen kapcsolódjanak be a szaktárgyi versenyekbe és eredményesen szerepeljenek a szóbeli felvételiken. A jó hangulatú munkát a terepen való élménygyűjtés teszi felejthetetlenné.


TARTÁSJAVÍTÓ TORNA  ALSÓS TANULÓKNAK

Célja:

  • a helyes testtartásért felelős izmok foglalkoztatása
  • a gerinc mozgékonyságának fokozása
  • a talpboltozat erősítése
  • mozgáskoordináció fejlesztése

Kik jöhetnek?

  Akinek a védőnő javasolja, illetve akik szeretnék megelőzni a tartáshibák és a gerinc-lábelváltozás kialakulását.

 

tartasjavito1

Robisport 

Robisport1

 

ZENEOVI LEENDŐ ELSŐSÖKNEK

Minden héten, csütörtökön 16 óra 15 perctől 17 óráig  zeneovit tart Kádas Judit tanárnő, a 4-6 éves gyerkőcök számára az iskola földszinti 2. termében. Célja: a gyermekek zenei fogékonyságának fejlesztése, a zeneművészet megszeretettése játékos foglalkozások keretében. Vár minden énekelni-táncolni szerető gyermeket!  Mert a zene kell és dalolni-mozogni jó!

photo 2


 HUMÁN szakkörök

A foglalkozások időpontjai:

 

  Humán szakkörök  
       
Szakkör Évfolyam  Pedagógus Időpont
Magyar 5.évf. Acsai Györgyné csütörtök 7-8.óra
Magyar előkészítő 8.évf. Dukics Irén Katalin A hét szerda 7.óra 8.a
      A hét csütörtök 7.óra 8.c
      B hét szerda 8.óra 8.a
      B hét péntek 7.óra 8.c
Magyar előkészítő 8.évf. Hegyi Edit A és B hét csütörtök 7.óra 
Magyar előkészítő 8.évf. Kajári Anita A hét hétfő 7. óra 
      B hét szerda  7. óra
Gyöngyök és gyémántok   Fodorné Dóda Katalin A és B hét péntek 9.-10.óra


MŰVÉSZETI
 
szakkörök

Az első félévi munkákból a Képgalériában látható válogatás.

rajz szakkor


  HAGYOMÁNY ÉS TECHNIKA szakkör

  időpontja: szerda 7-8. óra; szakkörvezető: Herédiné Szűcs ildikó

A szakkört olyan érdeklődő, alkotni vágyó felsős diákoknak szervezzük, akik szeretnek különféle anyagokkal, eszközökkel tevékenykedni, egyedi ötleteiket megvalósítani és szivesen foglalkoznak a régmúlt hagyományaival is. 

A munkák mellett élményt gyűjtünk műhely- és múzeumlátogatásokonn. Tudásunkat versenyen is megmérettetjük.

 

   ZENEMESE szakkör

A ZenEmese fejlesztő foglalkozás, játék és produkció. 

 

 


A Nagy-Grácsik Emese vezette rendhagyó ének órákon a tanulók gyermek- és hangszeres játékokat, szóló és többszólamú énekeket, improvizatív ritmusgyakorlatokat és táncokat tanulnak. Alkalomszerűen előadásokon adják elő dalaikat, játékaikat az érdeklődő szülőknek, nevelőknek, diákoknak. A jó hangulatról gyakran meghívott zenész barátok is gondoskodnak. A gyerekek a kezdeti feszültség után mosolyogva, vidáman, feloldódva „dolgoznak”. 

A ZenEmese bemutatja a zene csodatévő, boldogító, gátlásoldó erejét.

zenemese 

Zenemese2

 

Iskolai kereteken kívül tartott szakkörök és foglalkozások:


KOSÁRLABDA

HAMMIDÓ FOGLALKOZÁSOK


Kiegészítő információk