Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A 2017/2018. tanévben változik a tankönyvellátás rendje. Az 1-8. évfolyam tanulói térítésmentesen kapják meg a tankönyveket és munkafüzeteket.

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába veszi. Az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket (kivéve az 1-2. évfolyam könyvei és a 3-8. évfolyamok munkafüzetei, munkatankönyvei) a tanuló köteles a tanév végén, de legkésőbb az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

Részletes tájékoztató és forrás: 

  • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
  • 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat Az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról (Magyar Közlöny, 2017. 76.sz. p. 7945.)

 

Kiegészítő információk